Regulamin

  1. Podczas wyceny kosztów procedury naprawczej podawane są ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT.
  2. Oddając sprzęt do naprawy, która wymaga ingerencji wewnątrz obudowy, klient wyraża zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnej utraty gwarancji;
  3. Sprzęt nieodebrany z serwisu przez okres dłuższy niż pół roku przechodzi na własność Medikomp
  4. Medikomp nie ponosi odpowiedzialności prawnej za utratę danych na dysku twardym i nośnikach elastycznych.
  5. Czas trwania naprawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany z klientem.
  6. Klient oddając sprzęt do punktu serwisowego zapoznaje się z cennikiem i akceptuje warunki świadczenia usług.
  7. Reinstalacja systemu i oprogramowania odbywa się na podstawie licencji dostarczonej przez klienta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia legalności licencji i nie jest organem uprawnionym do kontroli legalności licencji.
  8. Klient ma prawo zareklamować wykonaną usługę i zażądać jej poprawienia lub zwrotu pieniędzy w kwocie pomniejszonej o koszt zużytych materiałów.
  9. Podany Klientowi cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  polskiego prawa  wynikającego z art. 66 i art. 66 1 K.C.
  10. Medikomp zastrzega sobie możliwość zmiany cen.